Spoed

Bel bij een levensbedreigende situatie 1-1-2

Voor spoedgevallen kunt u ons telefonisch bereiken via de spoedlijn. U belt 071 5613960 en gebruikt keuze 1 van ons keuzemenu.

Voor eerste hulp (wonden, kneuzingen, verbrandingen en dergelijke) kunt u altijd terecht op de praktijk. Als u van tevoren belt, houden wij rekening met uw komst. Twijfelt u of de verwonding zo ernstig is dat u ermee naar het ziekenhuis moet gaan, bel dan ook eerst de praktijk.

Openingstijden en Contact

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op dinsdag is er avondspreekuur van 18.00 uur tot 19:00 uur.

De assistente is bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.00 uur een 14.00 uur is de balie niet bezet in verband met overleg, visites en lunchpauze. In geval van spoed is de huisarts dan wel telefonisch bereikbaar via ons telefoonnummer 071 5613960.

Keuzemenu telefoon

Wij maken gebruik van een telefonisch keuzemenu.

Belt u 071 5613960

Toets 1 voor spoed

Toets 2 voor de herhaalreceptenlijn

Toets 3 voor de assistente

Ook kunt u gebruik maken van het Contactformulier

Afspraak maken

Spreekuur

Er is dagelijks spreekuur volgens afspraak. U kunt  -bij voorkeur in de ochtend- bellen met de assistente voor het maken van een afspraak.

Afspraak maken? Bel 071 5613960, keuze 3.

Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U dient uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Digitaal afspraak maken?

Heeft u een login tot Mijngezondheid.net? Dan kunt u ook online een afspraak bij ons maken.

Ga naar:

Aanwezigheid artsen

 Huisartsen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 Och   Mid Och Mid Och Mid Och Mid Och Mid
Martijn van den Born x x x x x x x x
Annelies de Vries x x
Anne van Schie x x

Meer tijd

Voor uw afspraak is 15 minuten gereserveerd. Indien u meerdere vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben voor uw consult, geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak.

Wij kunnen daar vervolgens rekening mee houden in de agenda.

Huisbezoek

Wanneer u niet zelf naar de praktijk kunt komen, omdat u bijvoorbeeld te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

Vraagt u een huisbezoek telefonisch  voor 12.00 uur aan. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Doorgaans bezoekt de huisarts u voor een  huisbezoek tussen 13.00 uur en 14.30 uur.

Vakanties

Tijdens de vakanties  blijven wij open. U kunt het hele jaar gebruik maken van onze diensten.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Telefoon: 088-4274700

Huisartsenpost de Limes Leiderdorp – Simon Smitweg 1 Leiderdorp (Alrijne ziekenhuis)

Houdt u bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Wanneer u op de post wordt uitgenodigd, wordt u gevraagd zich te legitimeren.

Urine onderzoek

Denkt u een blaasontsteking te hebben?

U kunt uw urine hierop laten testen door de assistente. Levert u hiertoe voor 11.00 uur een urinemonster in van de eerste ochtendurine in een schone urinecontainer. De urine mag niet langer dan 2 uur oud zijn en moet gekoeld zijn bewaard.

Na 14.00 uur kunt u bellen voor de uitslag met de assistente.

Bloedprikken

Bloedprikken kan bij ons in de pratijk.

De laborante is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 – 9.30 uur